«

»

ต.ค. 27

ค่าใช้จ่ายของ Private Cloud ที่ควรระวัง

Private Cloud มาพร้อมหน้าที่ค่าใช้จ่ายที่ต้องคิดคำนวณอย่างรอบคอบ

1.ค่าออกแบบแอปพลิเคชั่นใหม่
แอฟพลิเคชั่นแบบเดิมนั้น อาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในระบบ Cloud Computing โปรแกรมแบบเก่าบางตัวอาจจะการทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องหาวิธี ก่อนว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะนำ แอปพลิเคชั่น ของท่านไปวางไว้บน Cloud และค่าใช้จ่ายสูงเพียงใด

2.ปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม
Private Cloud มีขื่อเสียงความเสถียร พร้อมใช้งาน ยืดหยุ่น และทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็จะมาจากการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมและอุปกรณ์นี่เองล่ะ

3.การเพิ่มระบบทำงานอัตโนมัติ
ถึงจะเรียกว่าระบบอัติโนมัติ แต่มันก็ไม่ได้ทำงานได้เองทันทีโดยปราศจากการตั้งค่าจากทีม IT นอกจากนี้ยังต้องการตรวจเช็คและ Update เป็นเสมอๆ

4.การเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ
บางครั้งการใช้งานจริงก็ไม่มีความคุ้มค่ามากพอให้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Private Cloud ที่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันในการปรับแต่งระบบ